Klantbeoordeling 9,4 Geproduceerd in Nederland Gespreid betalen Eigen transport Gratis verzending vanaf € 50,- *

Bezoek showroom

Zomerdeals!

 

*Actie geldt van 25-06 t/m 01-09 en bij een bezoek aan de showroom.

**Niet i.c.m. andere acties.

***Niet met terugwerkende kracht op lopende bestellingen

 


Scherm sluiten

Shop • Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Inleiding

Deze website, www.lijnm.com, wordt onderhouden door Besloten Vennootschap Meubel & Design B.V. , uitvoerend onder handelsnaam Lijn M (hierna: "Lijn M"). In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Lijn M omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en op welke wijze de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (hierna te noemen: "AVG") binnen haar organisatie is geïmplementeerd.

In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Informatie over Lijn M

Lijn M is gevestigd te Putten en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 86913700 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Lijn M bereikbaar op telefoonnummer 06-23755255. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@lijnm.com. 

Verwerkingen van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door Lijn M als verwerkingsverantwoordelijke zal Lijn M in dit privacybeleid omschrijven.

Website

De website maakt gebruik van een Tawkto.chat widget, Mailchimp, Google Analitics, Google Ads, Meta plugins. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van de website worden verzonden via de servers van HWAA. HWAA zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 

Wij vragen toestemming voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens om advertenties te personaliseren.

Via Tawk.to kunnen wij zien waar jij je bevindt in de webshop, en lezen we je IP-adres en land van verblijf af. 

Via Mailchimp verzamelen wij opgegeven e-mailadressen voor onze nieuwsbrief (uitsluitend o.b.v. eigen inschrijving!)

Wij gebruiken Google Ads en Meta voor het bereiken van onze klanten d.m.v. advertising, en retargeting. Google en Meta slaan je voorkeuren op, en passen de vertoningen hierop aan buiten de website van Lijn M om. Zij meten 'gebeurtenissen'.

Klantaccount

Het is mogelijk dat u een klantaccount aanmaakt. Wanneer u zich na het inloggen niet weer afmeldt, blijft u automatisch ingelogd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologie. U hoeft dus niet iedere keer in te loggen.

[Wellicht tot opnieuw om wachtwoord vragen ter voorkoming van misbruik van het klantaccount]

In uw klantaccount worden uw actuele bestellingen, maar ook uw bestelhistorie bijgehouden.

Daarnaast worden NAW-gegevens en andere contactgegevens opgeslagen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en/of de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lijn M. Dit zodat Lijn M haar overeenkomsten op een zo goed mogelijke wijze kan uitvoeren. 

Persoonsgegevens zullen na opheffing van het klantaccount maximaal drie jaar worden bewaard. 

Webshop

Voor de uitvoering van de overeenkomst (uw bestelling) verwerken wij persoonsgegevens. Ook bij de inlogmogelijkheid als eenmalige gast. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zodat Lijn M haar overeenkomsten op een zo goed mogelijke wijze kan uitvoeren. 

Voor de bezorging van uw bestelling maken wij gebruik van PostNL en DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Tafel op maat module

Voor de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. vraag tot informatie (uw prijsopvraag) of het doen van aankopen n.a.v. een persoonlijk online keuze proces of (vraag om orderbevestiging en/of plaatsen van een bestelling) verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en service die Lijn M hiermee aanbiedt. Dit zodat Lijn M haar overeenkomsten op een zo goed mogelijke wijze kan uitvoeren. 

Voor de bezorging van onze maatwerk meubels maken wij gebruik van een transportbedrijf die door Lijn M als beste geschikt wordt geacht. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en emailadres met deze partij delen. Deze partij zorgt dat deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. 

Persoonsgegevens worden na levering van de bestelling voor de duur van vijf jaar en zes maanden bewaard. Dit in verband met de wettelijke verjaringstermijn voor aansprakelijkheid.

Voor de facturatie van de bestelling maakt Lijn M gebruik van Dropbox. Hierin slaan wij  uitsluitend de facturatiegegevens op, meestal met in de aanhef alleen uw naam en woonplaats en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Lijn M is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Lijn M gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Nieuwsbrief

Lijn M gebruikt uitsluitend de door u zelf in het betreffende veld op de website aangegeven naam en emailadres voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deze worden gescheiden opgeslagen van andere persoonsgegevens via Active Campaign en op de server van HWAA. De gegevens zullen uitsluitend door het versturen van een nieuwsbrief worden gebruikt.

Bewaren van administratieve gegevens

Lijn M dient haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Dit betreft de fiscale bewaarplicht. Het is derhalve mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Lijn M genoodzaakt is uw persoonsgegevens te bewaren. Deze verwerking van persoonsgegeven is alsdan noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden) verwijst Lijn M u naar de website van de Belastingdienst. 

Cookies

Cookies op Lijnm.com

Wij maken gebruik van Google Adwords en Facebook om reclame te maken voor onze website en diensten. Wanneer u via deze kanalen bij ons terecht komt en een formulier invult, dan zien wij dit als een conversie terug. Indien u geen formulier invult dan weten wij niet exact wie u bent. Onze cookies stellen ons naast het meten van onze marketingactiviteiten ook in staat om u op een later moment interessante informatie te tonen via Google of Facebook.

Welke data verzamelen wij met onze cookies?

Zolang u geen formulier invult, verzamelen wij enkel uw sessie en algemene gegevens zonder dat wij weten wie u bent. Dankzij deze cookies kunnen wij u dus op een later moment nogmaals bereiken, maar dat is enkel op basis van uw websitebezoek en niet omdat wij uw naam of e-mailadres weten. Wilt u meer weten, lees dan de rest van onze privacy policy.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Lijn M hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Lijn M de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Lijn M worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Lijn M en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Lijn M te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Lijn M te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen 

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 06-06-2023.


iDeal

Achteraf Betalen

PayPal

Bancontact

Sofort Banking

KBC / CBC Payment

Belfius Direct Net

Gespreid Betalen

Przelewy 24

In3

Deze site gebruik cookies

Accepteren

Bekijk welke cookies wij gebruiken.